NILAI BIOLOGI SEMESTER GANJIL KELAS XII


NILAI BIOLOGI

 

KELAS : XII IPA 1 SEMESTER:
no Nama

ulangan harian

rata-rata PRAK MID UAS RAPORT

 

PERT&PERK METABOLISME SUB.GENETIKA REPR.SEL MUTASI KOG AFE PSI

 

1 AKBAR AS’ARI 88 55 45 60 80 65,5

 

 

 

100

 

 

 

 

 

2 AMIRUDIN 35

 

 

60

 

19

 

 

 

95

 

 

 

 

 

3 ANTON NOVTIAWAN 45 50 20 60

 

35

 

 

 

90

 

 

 

 

 

4 APAN YAKUB 60 50 40 60 40 50

 

 

 

100

 

 

 

 

 

5 AYU SUMADI 68 50 40 60 80 59,5

 

 

 

100

 

 

 

 

 

6 CORNELIA AGATHY PUTRI 75

 

 

60 100 47

 

 

 

100

 

 

 

 

 

7 DEDE NURMANTO

 

55 35 60

 

30

 

 

 

100

 

 

 

 

 

8 DINI ARINI HIDAYAT 53 50 30 60

 

38,6

 

 

 

90

 

 

 

 

 

9 EKA MAFROHATUL AINI 58 65 50 60

 

46,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

10 ELIS AELISAH 68 70 35 60

 

46,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

11 ERIKA MAULINA 58 60 25 60

 

40,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

12 FAJAR FIRMANSYAH 48 40 30 60

 

35,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

13 FAUZIAH 63 35 35 60 80 54,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

14 FITRIA HS 53 45 40 60

 

39,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

15 JUBAEDAH 58 50 65 60 70 60,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

16 KHAPSAH 83 70 65 60 80 71,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

17 KIKI MULKIYAH 68 50 35 60 90 60,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

18 M.ALI RAMADHAN

 

55 25 60

 

28

 

 

 

90

 

 

 

 

 

19 MAELINI 60 60 40 60

 

44

 

 

 

100

 

 

 

 

 

20 MAESAROH 65 65 50 60 100 68

 

 

 

100

 

 

 

 

 

21 MAHDINI 43 60 30 60 50 48,6

 

 

 

90

 

 

 

 

 

22 MAHPUDOH 73 60 65 60 80 67,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

23 MOHAMAD REZA FAHLEFI 50 45 30 60 40 45

 

 

 

90

 

 

 

 

 

24 MUHAMAD FURQON 63 45 20 60

 

37,6

 

 

 

90

 

 

 

 

 

25 MUHAMAD SAMSUL 53 50 25 60

 

37,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

26 MUMUN MUNAWAROH 58 55 30 60

 

40,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

27 MUSLIKAH 63 65 40 60

 

45,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

28 NADIROH 48 50 40 60

 

39,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

29 NAJIULLAH 58 45 20 60 60 48,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

30 NENTI SUSWANTI 65 55 40 60 100 64

 

 

 

100

 

 

 

 

 

31 RAHAYU 58 45 25 60

 

37,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

32 RATU THUMAS SULISTIANAH 53 45 25 60

 

36,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

33 RIYANAH 68 55 30 60 60 54,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

34 ROBIANSYAH 48 50 25 60 40 44,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

35 ROSDIANA DEWI 70 55 30 60 60 55

 

 

 

100

 

 

 

 

 

36 SITI NUR 58 40 35 60

 

38,6

 

 

 

90

 

 

 

 

 

37 SITI HERLINA 75 45 45 60 80 61

 

 

 

100

 

 

 

 

 

38 SITI MUTMAINAH 75 65 50 60 80 66

 

 

 

95

 

 

 

 

 

39 SITI NURHOLILAH 53 50 20 60

 

36,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

40 SUPYATI DWI ARYANTI 60 45 30 60

 

39

 

 

 

100

 

 

 

 

 

41 SUSI SUSANTI 60 45 55 60 80 60

 

 

 

95

 

 

 

 

 

42 SUTIHAT ARDHI 63 60 40 60 100 64,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

43 TETI SUSANTI 68 45 30 60 90 58,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

44 YATNA 50 40 35 60

 

37

 

 

 

100

 

 

 

 

 

45 YUDI NUGRAHA 53 50 40 60

 

40,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

RATA-RATA 60 52 36

 

 

 

 

 

 

97,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAS : XII IPA 2 SEMESTER:
no nama

ulangan harian

rata-rata PRAK MID UAS RAPORT

 

PERT&PERK METABOLISME SUB.GENETIKA REPR.SEL MUTASI KOG AFE PSI

 

1 ABDI NUGRAHA 48 35 10 60

 

30,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

2 AHMAD SUHERI 58 50 20 60 40 45,6

 

 

 

75

 

 

 

 

 

3 AHMAD TAJUDIN HASAN 58 55 65 60 60 59,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

4 AHMAD YANI 65

 

 

60 40 33

 

 

 

85

 

 

 

 

 

5 ANIS KHAERUNISA 60 50 10 60

 

36

 

 

 

85

 

 

 

 

 

6 ANITA AMALIA ARISTRANTINI 73 65 70 70 100 75,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

7 ASEP SAEPUL BAHRI 58 25 25 60 40 41,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

8 DEDEN BASUKI 50 55 33 60 20 43,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

9 DESI SILAWATI

 

50 45 60

 

31

 

 

 

95

 

 

 

 

 

10 DEWI AMBARWATI 55 55 60 60

 

46

 

 

 

100

 

 

 

 

 

11 DEWI ANJANI 68 25 0 60

 

30,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

12 EKA TRI SUPARMATO 58

 

 

60 40 31,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

13 ELIS SUPRIHATIN 40 55 48 60

 

40,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

14 ERNAWATI 53 65 60 60 80 63,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

15 EVA MUTIAH 65 55 68 60 100 69,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

16 FIKA AYU YULIANINGSIH 60 60 60 60

 

48

 

 

 

100

 

 

 

 

 

17 HENDRA 50 45 30 60

 

37

 

 

 

75

 

 

 

 

 

18 HERNITA 50 55 50 60

 

43

 

 

 

95

 

 

 

 

 

19 IFROH FITRIYAH 65 50 55 60 80 62

 

 

 

100

 

 

 

 

 

20 ISROIL

 

20 20 60

 

20

 

 

 

85

 

 

 

 

 

21 JAENUDIN 70 50 40 60

 

44

 

 

 

100

 

 

 

 

 

22 JAJULI 55 60 48 60 40 52,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

23 JULEKAH 58 45 35 60

 

39,6

 

 

 

90

 

 

 

 

 

24 KARMAN 63 70 20 60 20 46,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

25 M. IRSYAD 73 65 28 60

 

45,2

 

 

 

90

 

 

 

 

 

26 M.ROHIMIN 68 60 30 60

 

43,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

27 MAMDUKAH 80 65 58 60

 

52,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

28 MILLAH NULIYANI AHLABIYAH 65 65 55 60

 

49

 

 

 

95

 

 

 

 

 

29 MOCH. IMAMUDIN 55 25 55 60

 

39

 

 

 

95

 

 

 

 

 

30 MUAYADAH 60 60 65 60

 

49

 

 

 

95

 

 

 

 

 

31 MUHAMAD MUSTAKIM 60 20 20 60

 

32

 

 

 

95

 

 

 

 

 

32 NURHASANAH 60 55 25 60

 

40

 

 

 

90

 

 

 

 

 

33 NURROHMAN 73 50 20 60

 

40,6

 

 

 

80

 

 

 

 

 

34 RUARSIH D 73 65 53 60

 

50,2

 

 

 

100

 

 

 

 

 

35 SANAJI

 

50 30 60

 

28

 

 

 

85

 

 

 

 

 

36 SELFIANAH 58

 

 

60 40 31,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

37 SITI NURBAYA 50 50 35 60

 

39

 

 

 

95

 

 

 

 

 

38 SITI RODIAH WATI 53 35 20 60

 

33,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

39 SOBRI 65 60 48 60 40 54,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

40 SUADAH 50 55 50 60

 

43

 

 

 

95

 

 

 

 

 

41 TONI HIDAYAT 63 40 25 60 40 45,6

 

 

 

75

 

 

 

 

 

42 TUTI ANIAWATI 78 55 55 60

 

49,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

43 URIP SAPIKRI 60 35 35 60

 

38

 

 

 

75

 

 

 

 

 

44 WIDIHASTUTI 63 55 25 60

 

40,6

 

 

 

95

 

 

 

 

 

45 YOGIE ROSTRIA BHAKTI 58 70 15 60 20 44,6

 

 

 

100

 

 

 

 

 

RATA-RATA 61 51 39

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s